Home


Vakantiehuis in Drenthe huren | Vakantie met heidevelden en zandgronden

Een vakantiehuis in Drenthe huren is een mooie start van een gezellige vakantie. Hoewel Drenthe tot het oudst bewoonbare gebied van Nederland behoort wordt er pas voor het eerst melding van gemaakt in een document uit 820. Nederland behoorde toen tot het Duitse Rijk en Drenthe werd bestuurd door graven, die op een zeker moment zoveel macht kregen en zoveel problemen veroorzaakten, dat de Duitse keizer het graafschap in 1024 in arren moede aan de bisschop van Utrecht schonk. Diens gezag op afstand duurde bijna vijfhonderd jaar. Pas nadat Karel van Gelre in 1522 Drenthe was binnengevallen en het onder het bestuur van Karel V had geplaatst, zorgden de tegen de Spanjaarden vechtende broers van Nassau er in 1594 voor, dat het gebied tot de Republiek der Verenigde Nederlanden ging behoren. Na de Franse tijd, in 1815, werd het een volwaardige provincie van het Koninkrijk. In 1832 bestond Drenthe nog voor 65 procent uit woeste grond. Het toerisme is nu een zeer belangrijke bron van inkomsten. Een aanzienlijke verschuiving in vergelijking met de periode tussen de twee wereldoorlogen toen landbouw de boventoon voerde.