Home


Vakantiehuis in Friesland huren | Vakantie voor dagjesmensen en vakantiegangers

Een vakantiehuis in Friesland huren is een mooie start van een gezellige vakantie. Friesland is een populaire vakantiebestemming. Het vele water, het gevarieerde landschap en de historische elf steden trekken veel dagjesmensen en vakantiegangers. Het Fries Museum in Leeuwarden, het Fries Scheepvaart Museum in sneek, het Landbouwmuseum in Exmorra, het Veenmuseum in Nij Beets en Belvédère, het nieuwe museum voor moderne kunst in Oranjewoud, laten de bezoekers kennismaken met de cultuur en geschiedenis van Friesland. De weidse landschappen in het Terpenland, de Friese Wouden en het Merengebied lenen zich uitstekend voor lange fiets- en wandeltochten. Aan de hand van het unieke fietsroutenetwerk in Noord-west-Friesland zijn mooie fietsroutes samen te stellen. De unieke eilandsfeer op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonikoog trekt jaarlijks veel eilandgangers.

Landschap

Het Landschap van Friesland

Op grond van de ontginningsgeschiedenis en de nederzettingsvormen wordt Friesland verdeeld in vier grote landschappen. Het zijn de Waddeneilanden met het kustlandschap van duinen en strand, het Terpenland, de kleigronden in het noorden en westen, de zandgronden van de Friese Wouden in het zuiden en oosten en het Lage Midden, de moerassige veengronden die het overgangsgebied vormen tussen de klei- en zandgronden. Gaasterland in de zuidwesthoek behoort landschappelijk gezien tot de zandgronden. Vanaf het einde van de 19e eeuw werd een groot deel van de duinen op de Waddeneilanden bebost om verstuiving tegen te aan. De heuvels, bossen en brinkdorpen geven Zuidwest-Friesland een niet-Fries aanzien. Adelijke families en vooraanstaande burgers legden op de schrale heidegronden bosrijke landgoederen aan. Beroemd zijn de kliffen langs de Zuiderzeekust. Het Lage Midden bestaat uit meren, veenpolders en moerassige veengronden.

Je kunt onder andere vakantiehuizen boeken in:
Friese Kust - Friese Meren - Noord-Friesland