Home


Vakantiehuis in Noord-Friesland huren | Vakantie met houtwallen en terpen

Een vakantiehuis in Noord-Friesland huren is een mooie start van een gezellige vakantie. Noord-Friesland is meer dan het land van terpen, dijken, weidse verten, hoge luchten en zadeldaktorens. Ten zuiden van het kleigebied liggen de Noordelijke Wouden met de houtwallen die het landschap een bijzonder aanzien geven. Het landschap van Het Bildt is daarentegen strak en evenwichtig ingericht, dunbevolkt en met een verrassend cultuurhistorisch erfgoed. Het terpengebied was lange tijd het economische centrum van Friesland. Nu is de landbouw niet langer toonaangevend. Boerderijen hebben hun argrarische bestemming verloren en veel kleine dorpen gaan in inwonertal achteruit, maar het Noord-Friese landschap is nauwelijks veranderd.

Je kunt onder andere vakantiehuizen boeken in:
Berlikum - Buitenpost - Burgum - Damwoude - Dokkum - Dronrijp - Eastermar - Gerkesklooster-Stroobos - Goutum - Harkema - Holwerd - Kollum - Lauwersmeer - Leeuwarden - Menaldum - Oudebildtzijl - Paesens-Moddergat - Rinsumageest - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Surhuisterveen - Surhuizum - Twijzel - Veenklooster